Kategorizacija športnikov pri OKS-ZŠZ

Aktualni seznami kategoriziranih športnikov

Seznam kategoriziranih športnikov vsebuje vse obdelane in pozitivno rešene prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika,

ki so jih nacionalne panožne športne zveze oddale do razpisanega roka. 

Seznam, ki stopi v veljavo 1.10.2020 je narejen na osnovi:

• športnih rezultatov, ki so jih športniki dosegli v obdobju od 16.12.2019 do 31.8.2020 (izjemoma - Covid19),

• kriterijev za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji,

• predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez.

Strokovni svet za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ razpisa za oddajo predlogov NPŠZ za kategorizirane športnike v predvidenem aprilskem roku ne razpiše in se izpusti objava evidence 1.6.2020. SEZNAM ŠPORTNIKOV S PODALJŠANIM STATUSOM KATEGORIZACIJE ZARADI EPIDEMIJE COVID-19  v priponki

VSI VELJAVNI SEZNAMI SO V DATOTEKAH.

  Obdobje rezultatov Razred in število kategoriziranih
Od Do  Veljavnost   Svetovni  Mednarodni  Perspektivni   Državni   Mladinski 
1.5.2020  31.8.2020  1.10.2020     1 30 5
16.12.2019  30.4.2020  1.6.2020     1 23 5
1.9.2019  15.12.2019  1.2.2020     1 23 5
1.5.2019  31.8.2019  1.10.2019     1 17 7
16.12.2018  30.4.2019  1.6.2019     1 25 5
1.9.2018  15.12.2018  1.2.2019 1 28 5
1.5.2018  31.8.2018  1.10.2018     1 23 5
16.12.2017  30.4.2018  1.6.2018     1 22 2
1.9.2017  15.12.2017  1.2.2018       8  
1.5.2017  31.8.2017  1.10.2017       6  

 

Nov 11, 2020

Datoteke za prenos

Komentarji

  POZOR: Članke lahko komentirajo samo registrirani uporabniki. Prijavite se lahko tukaj!