Skupščina BZS

Skupščina je najvišji organ BZS. Skupščino sestavljajo vsi člani BZS.

Vsak redni član BZS ima v skupščini po 3 (tri) delegate. Bowling centri, kot pridruženi člani, in častni člani nimajo glasovalnih pravic, lahko pa so prisotni na skupščini.

Pred vsakim sklicem skupščine mora Upravni odbor BZS zaradi ugotovitve kvoruma zagotoviti seznam vseh aktualnih članov, ki imajo glasovalne pravice.

Nov 24, 2019

Datoteke za prenos