Obvestilo sodniške komisije

Skladno s sklepi sodniškega zbora z dne 8.6.2019 vas pred začetkom tekmovalne sezone 2019/2020 obveščamo, da je prisotnost sodnikov poleg na vseh državnih prvenstvih obvezna tudi na vseh tekmovanjih 1. lige.

Na osnovi 10. člena Pravilnika o sodniški organizaciji bowling sodnikov BZS (v nadaljevanju Pravilnik) je Sodniški zbor na seji 8.6.2019 sprejel sklep, da je v skladu s točko h) 10. člena Pravilnika Sodniška komisija predlagala Upravnemu odboru BZS, da je v sezoni 2019/2020 sodniška tarifa 5 EUR bruto na uro. Predlagali smo tudi, da se sodnikom povrnejo potni stroški v višini 0,18 EUR/km. Enaka tarifa naj velja za sodnika, ki ga bo moral najeti klub za sojenje z 1. ligi, če svojega sodnika nima.

Sodnike bo skladno s tarifo plačala BZS, ki bo nato klubu, ki bo moral najeti sodnika, izstavila račun.

Klub, ki svojega sodnika nima, naj za izbor sodnika iz seznama akreditiranih sodnikov pri BZS vsaj 2 meseca pred tekmovanjem (razen 1. kola) obvesti koordinatorko sojenj Suzano Zupančič.

Telefonska številka Suzane za koordinacijo sojenj: 041 558 758

Veliko podrtih kegljev želimo vsem tekmovalcem in seveda športno obnašanje na stezah. 

Nataša Pirc Musar, predsednica Sodniške komisije BZS

 

Tags: sodniki
Aug 31, 2019

Komentarji

  POZOR: Članke lahko komentirajo samo registrirani uporabniki. Prijavite se lahko tukaj!