Sklep Disciplinskega sodnika 15.02.2019

Na podlagi 34. člena Statuta Bowling zveze Slovenije je v disciplinskem postopku zoper igralca Nina Stenka je disciplinski sodnik Ljubiša Nedimović dne 15.2.2019 izdal naslednji

S K L E P:

Ninu Stenku se za prekršek po členu 64 Pravilnika o disciplinski in materialni odgovornosti BZS zaradi kraje pijače med uradnim tekmovanjem Bowling zveze Slovenije, za 9 mesecev izreka prepoved tekmovanja na vseh vrstah tekmovanj, ki potekajo pod okriljem BZS.

Obrazložitev navedenega sklepa Disciplinskega sodnika je v priponki.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podlagi 34. člena Statuta Bowling zveze Slovenije je v ugovoru zoper plačilo pritožbene takse v disciplinskem postopku zoper igralca Nina Stenka disciplinski sodnik Ljubiša Nedimović dne 19.3.2019 izdal naslednji

S K L E P:

  1. Ker igralec Nino Stenko do roka 18.3.2019 ni plačal pritožbene pristojbine za obravnavo pritožbe zoper izrek disciplinskega ukrepa, se šteje, da je pritožbo umaknil.
  2. Sklep o izreku disciplinske sankcije je dne 19.3.2019 postal pravnomočen.
  3. Kazen prepovedi tekmovanja se začne izvrševati 20.3.2019 in se konča 20.12.2019.
  4. Sklep z dne 15.2.2019 in ta sklep se 20.3.2019 objavita na spletni strani BZS.

Obrazložitev navedenega sklepa Disciplinskega sodnika je v priponki.

 

Tags: disciplinski
Mar 19, 2019

Datoteke za prenos

Komentarji

  POZOR: Članke lahko komentirajo samo registrirani uporabniki. Prijavite se lahko tukaj!