Sklic IZREDNE volilne skupščine 6.11.2018

Zaradi odstopa predsednika in treh članov UO je UO neoperativen. Predsednik BZS v odstopu, po pooblastilu ostalič članov UO objavlja

Sklic izredne volilne skupščine BZS

Izredna volilna skupščina bo v torek 611.2018 ob 18. uri v prostorih Klub 300, Regentova cesta 35, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev skupščinskih organov (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja)
  2.  Prisotnost in ugotovitev sklepčnosti
  3. Sprejem "Pravilnik o nagrajevanju funkcionarjev BZS"
  4. Izvolitev volilne komisije
  5. Finančno poročilo predsednika za obdobje 1.1. - 31.10.2018
  6. Volitve predsednika, treh članov UO in nadzornika

Glasovalno pravico imajo po trije delegati vsakega člana (kluba) BZS, zato prosim za udeležbo na skupščini. Člani, ki se ne morejo udeležiti zasedanja, lahko s pooblastilom prenesejo glasovalno pravico na drugega člana.

Prosim, da svojo udeležbo do petka 211.2018 potrdite na e-mail naslov: info@bowlingzveza.si             

Predloge za volitve (predsednika, treh članov UO in nadzornika)  in predloge - dopolnitve glede Pravilnika, lahko pošljete do srede 31.10.2018 na e-mail naslov: info@bowlingzveza.si   

Sklic, Pravilnik in pooblastila so v priloženih datotekah.

 

Tags: skupščina
Okt 08, 2018

Datoteke za prenos

Komentarji

  POZOR: Članke lahko komentirajo samo registrirani uporabniki. Prijavite se lahko tukaj!