Sklic REDNE letne volilne skupščine 15.5.2018

Sklic redne letne volilne skupščine BZS

Redna letna volilna skupščina bo v torek 15.5.2018 ob 18. uri v prostorih Klub 300, Regentova cesta 35, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Sprejem dnevnega reda in izvolitev skupščinskih organov (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja)
  3. Prisotnost in ugotovitev sklepčnosti
  4. Izvolitev volilne komisije
  5. Poročilo predsednika - Finančno poročilo – zaključni račun 2017
  6. Poročilo nadzornika
  7. Poročilo disciplinskega sodnika
  8. Volitve predsednika, štirih članov UO, nadzornika in disciplinskega sodnika, člane TTK (5) in RK (3)
  9. Razno

Glasovalno pravico imajo po trije delegati vsakega člana (kluba) BZS, zato prosim za udeležbo na skupščini. Člani, ki se ne morejo udeležiti zasedanja, lahko s pooblastilom prenesejo glasovalno pravico na drugega člana.

Prosim, da svojo udeležbo do petka 11.5.2018 potrdite na e-mail naslov: predsednik@bowlingzveza.si             

Predloge za volitve (predsednika, štirih članov UO, nadzornika in disciplinskega sodnika, člane Tehnično – Tekmovalne Komisije in Registracijske Komisije)  in morebitno dopolnitev dnevnega reda, lahko pošljete do srede 9.5.2018 na e-mail naslov: predsednik@bowlingzveza.si   

Sklic in pooblastila so v priloženih datotekah.

 

Tags: skupščina
Apr 06, 2018

Datoteke za prenos

Komentarji

  POZOR: Članke lahko komentirajo samo registrirani uporabniki. Prijavite se lahko tukaj!