Zapisovanje rezultata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

/

8

1

X

X

X

8

/

-

/

6

2

8

/

X

X

9

18

27

57

85

105

115

131

139

159

188

Igro sestavlja deset okvirjev, ki jih imenujemo “Frames”.

Na začetku vsakega okvirja poskuša igralec s prvim metom zadeti vseh deset kegljev. Če mu to uspe, je rezultat t. i. “Strike” ( X ) in okvir je zaključen.

Če po prvem metu kakšen kegelj še stoji, kroglo vrže še enkrat. Če igralcu uspe podreti vse preostale keglje z drugim metom, to imenujemo “Spare” ( / ).

STRIKE (deset kegljev podrtih s prvim metom): šteje 10 točk plus bonus točke za keglje, ki jih igralec podre z naslednjima dvema metoma krogle.

SPARE (deset kegljev podrtih z dvema metoma): šteje 10 točk plus število podrtih kegljev s prvim metom v naslednjem okvirju.

SPLIT: postavitev kegljev, ki po prvem metu še vedno stojijo, pri kateri direktno pred ali med stoječimi keglji eden manjka in je podrt tudi prvi kegelj. To se v okviru označi z rdečo barvo.

NAPAKE: v primeru, da z drugim metom ni zadet noben kegelj, se to označ s črtico (-). Rezultat je odprt okvir – “Open frame” in igralcu zapišemo točke za podrte keglje igranega okvirja.

FOUL: Če med metom igralec prestopi črto, se rezultata ne beleži. Če črto prestopi med prvim metom, se keglji postavijo na novo.

Aug 25, 2017

Komentarji

  POZOR: Članke lahko komentirajo samo registrirani uporabniki. Prijavite se lahko tukaj!