Sklic redne letne skupščine 29.9.2021

Sklic redne letne skupščine BZS 29. september 2021 ob 18:00.

Redna letna skupščina bo v sredo 29.9.2021 ob 18. uri v prostorih Klub 300, Regentova cesta 35, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Prisotnost in ugotovitev sklepčnosti
 3. Sprejem dnevnega reda  in izvolitev skupščinskih organov (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja)
 4. Finančno poročilo:
  1. Zaključni račun 2020
  2. Sezona 2020 – 2021 (do 31.8.2021)
  3. Finančni plan 2021, 2022
 5. Poročilo nadzornika
 6. Poročilo disciplinskega sodnika / UO
 7. Poročilo o delu 2020
 8. Mednarodna tekmovanja, udeležba Slovenije
 9. Razno

Glasovalno pravico imajo po trije delegati vsakega člana (kluba) BZS, zato prosim za udeležbo na skupščini. Člani, ki se ne morejo udeležiti zasedanja, lahko s pooblastilom prenesejo glasovalno pravico na drugega člana.

Prosim, da svojo udeležbo do petka 24.9.2021 potrdite na e-mail naslov: [email protected]    

20. člen                    SKLEPČNOST: Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem času navzočih več kot polovica delegatov s pravico glasovanja. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek seje preloži za trideset minut. Po tem času skupščina veljavno sklepa, če je prisotna najmanj ena tretjina članic oziroma njihovih predstavnikov (delegatov).

21. člen                   SPREJEM SKLEPOV: Sklep skupščine je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica navzočih delegatov.

Morebitno dopolnitev dnevnega reda, lahko pošljete do srede 22.9.2021 na e-mail naslov: [email protected]   

Na skupščini so lahko prisotni delegati, ki bodo izpolnjevali pogoje PCT glede korona virusa.

Predsednik BZS                                                                                                                                                  Ljubljana, 30.8.2021

Borut Knavs

predsednik BZS

 

Tags: skupščina
Aug 31, 2021

Datoteke za prenos

Prikazujem 1 do 1 od 1 (strani: 1)

Komentarji

  POZOR: Članke lahko komentirajo samo registrirani uporabniki. Prijavite se lahko tukaj!