Pravila za vrtanje krogel

Dopolnjena SPLOŠNA PRAVILA IGRANJA BZS 
------------------------------------
2.14       Pravila za vrtanje krogel

2.14.1   Naslednja pravila, kot je določeno v določbah od 2.14.2 do 2.15.4 teh pravil, določajo dopustno vrtanje lukenj v krogli.

2.14.2    Luknje ali odprtine za namene prijema krogle ne smejo presegati petih odprtin in so omejene na eno za vsak prst in eno za palec, vse za isto roko. Športnik mora pri vsakokratnem izmetu krogle uporabiti vse luknje na krogli za prste, ki jih uporablja. Vsaka luknja za palec, ki se med izmetom ne uporablja za prijem, se šteje kot luknja za ravnovesje (balance hole), ki od 1.8.2020 ni več dovoljena.

2.14.3    Za vsak prst in/ali palec sme biti na krogli ob odprtini zgolj ena prezračevalna odprtina (vent hole), ki v premeru ne presega 6,4 mm (premer se šteje tam, kjer je največji del odprtine, vkjučno z odprtino na površju krogle).

2.15       Specifikacije krogel, ki se jih lahko preverja na tekmovanjih

2.15.1     Bruto teža krogle ne sme presegati 7,25 kg.

2.15.2    Lukenj ali odprtin za namene prijema krogle je lahko maksimalno 5.

2.15.3    Dovoljene so prezračevalne odprtine za prste in/ali palce. Prezračevalna odprtina za posamezen prst ne sme presegati 6,4 mm v premeru.

Sep 15, 2020