Splošni pogoji uporabe

Spletno mesto www.bowlingzveza.si je spletni portal Bowling Zveze Slovenije, Regentova cesta 35, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju BZS). Uporabo tega spletnega mesta urejajo ta splošna pravila kot tudi drugi predpisi Republike Slovenije. Z vstopom na to spletno mesto potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas njena določila zavezujejo.

Omejitve uporabe
Uporaba spletnega mesta www.bowlingzveza.si je dovoljena samo za osebne in nekomercialne namene, kar pomeni, da je prepovedano vsakršno spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, prenašanje in prodajanje kakršnihkoli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del tega portala.

Osebni podatki in zasebnost
Za uporabo določenih storitev na spletnem mestu www.bowlingzveza.si mora uporabnik posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po možnosti skrbeti, da so v času trajanja porabe teh storitev pravilni in ažurni. BZS pa se obvezuje, da bo posredovane osebne podatke uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.
Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi uporabniškega imena ali utemeljenem sumu, da je do tega prišlo, mora uporabnik o tem nemudoma obvestiti BZS. BZS ni odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi nepooblaščene uporabe na računu ali geslu uporabnika.

Prepovedana uporaba
Uporabnik spletnega mesta se obvezuje, da tega ne bo uporabljal za nezakonite ali namenu uporabe nasprotujoče namene. Zato spletnega mesta www.bowlingzveza.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil samemu spletnemu mestu ali BZS, prav tako pa je prepovedano onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom. Prepovedano je tudi pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve spletnega mesta, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o kateremkoli drugem uporabniku spletnega mesta. Nadalje je tudi prepovedano pridobivanje kakršnegakoli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso na voljo v sklopu spletnega mesta ali izrecno dovoljena za vstop v izjavi o varovanju zasebnosti.

Uporaba povratnih informacij ali predlogov
V primeru, da uporabnik posreduje kakršnih koli povratne informacije in predloge v zvezi s spletnim mestom, jamči BZS-ju, da je lastnik oz. ima pravice do uporabe celotnega oddanega materiala in informacij.
Z oddajo takšnega materiala, informacij in predlogov uporabnik dovoljuje BZS-ju uporabo, spremljanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, prenašanje ali predajanje katerih koli povratnih informacij in predlogov.
Zgoraj navedene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v povratni informaciji ali predlogih, ki vključujejo pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patenta. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu in ga bo BZS uporabila, ta ne bo izplačala nobenega nadomestila, prav tako BZS ni obvezna objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih je oddal uporabnik.

Omejitev odgovornosti
BZS ne daje izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek spletnega mesta www.boiwlingzveza.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo brez kakršne koli garancije. BZS zavrača vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.
BZS v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem spletnega mesta www.bowlingzveza.si, za zamudo ali nezmožnostjo uporabe spletnega mesta, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na tem spletnem mestu ali kako drugače nastalimi z uporabo tega spletnega mesta.

Uporabniška podpora
Če imajo uporabniki kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo tega spletnega mesta ali kakršne koli druge probleme, ki bi jih radi prijavili, jih lahko posredujejo na elektronski naslov: [email protected]

Intelektualna lastnina
Vsa vsebina spletnega mesta www.bowlingzveza.si , razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo BZS. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve spletnega mesta www.bowlingzveza.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov. BZS ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s spletnim mestom www.bowlingzveza.si.
Uporabnikom vsebina tega spletnega mesta ne daje nikakršnih licencenčnih pravic za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastnine. Vse pravice so pridržane družbi BZS. Morebitne terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Pogoji komentiranja na spletnih straneh Bowlingzveza.si
BZS ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na spletnem mestu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj BZS ali z BZS povezanih fizičnih ali pravnih oseb.
BZS si prilašča pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, ki jih smatra za neprimerne. Svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.
BZS prepoveduje uporabo besed in besednih zvez, ki žalijo ali pozivajo h kakršni koli obliki nestrpnosti. Prav tako si pridržuje pravico do brisanja vsebin, ki žalijo, pozivajo k nestrpnosti, oglašujejo, so prekomerno obsceni ali so v nasprotju z zakonodajo. Uporabnik prav tako ne sme objavljati propagandnih in oglaševalskih vsebin. Uporabniku je tudi prepovedano pridobivanje, zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov ali nadlegovanje drugih uporabnikov. Za nespoštovanje določil uporabnik nosi polno materialno, moralno, odškodninsko in kazensko odgovornost.
BZS se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnikov. BZS si pridržuje pravico, da bo podatke uporabnikov uporabljal za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. BZS se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne, vendar bo storil vse v njegovi moči, da jih bo preprečil.
Uporabnik, ki BZS-ju posreduje vsebine, se strinja s prenosom svojih avtorskih, tako materialnih kot nematerialnih pravic na BZS. Ob tem BZS-ju dovoljuje njihovo uporabo in trajno rabo za javne namene.
Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper izdajatelja iz naslova žalitve, nepremoženjske škode in podobno.
Komentiranje prispevkov na spletni strani www.bowlingzveza.si ni pravica, temveč možnost, ki jo omogoča BZS.
Po kazenskem zakoniku je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe, kakor tudi za razžalitev, žaljivo obdolžitev in obrekovanje. Za vsebino sporočil v komentarjih so odgovorni avtorji sami. BZS bo pomagal pri ugotavljanju identitete avtorjev spornih sporočil, če bodo to od njega zahtevali pristojni organi.

Sprememba pogojev uporabe portala
BZS ima pravico do spreminjanja ali posodabljanja teh splošnih pogojev, na podlagi katerih je omogočena uporaba spletnega mesta www.bowlingzveza.si.