Registrirani športniki pri OKS

Spoštovani,

v priponki je seznam registriranih športnikov BZS pri OKS.

Pojasnila iz Pravilnika:

2.2.15 Registrirani športnik
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS - SPK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

2.2.16 Kategorizirani športnik
Športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije, se glede na dosežen rezultat na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema razvrsti v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.

2.3.1.2 Upoštevanje starostnih kategorij in starostna meja
Za registriranje športnikov se upoštevajo starostne kategorije starosti od vključno 12 do vključno 50 let v obeh spolih, ki so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih MŠF in posledično NPŠZ (ne upošteva se starostne kategorije veteranov).

2.3.2 Registriranje športnikov
2.3.2.1 Pogoji za pridobitev naziva registriranega športnika
A) Posameznik lahko pridobi naziv registriranega športnika, če:
1. je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS - SPK in
2. ima podeljeno tekmovalno licenco in
3. ima na podlagi predloga NPŠZ ali ŠIS - SPK s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop in
4. v letu potrjenega nastopa izpolnjuje starostne pogoje določene v točki 2.3.1.2.

Registriran je tudi športnik star več kot 50 let, ki je izpolnil kriterije za pridobitev naziva kategoriziranega športnika in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov Republike Slovenije in izpolnjuje pogoje od 1. do 3. točke iz prvega odstavka točke 2.3.2.1.

Na seznamu so vsi športniki med 12 in 50 let in so imeli vsaj en nastop v uradnem tekmovalnem sistemu BZS.

Dodatno še tisti, ki so že dopolnili 50 let, ter so dosegli KATEGORIZACIJO vsaj za državni razred. To so uvrstitve od 1. do 3. mesta na tekmovanjih posamezno in 1. mesto na DP dvojice, trojke in ekipno, 1. mesto v SBL in Ženski ligi. Pogoj je, da v vsaki disciplini nastopi najman 6 posameznikov ali ekip.

Trenutno imamo 89 registriranih športnikov, želel bi jih imeti vsaj 100 ali več, da lahko na javnih razpisih MIZŠ - Letni program športa in Fundacije za šport pridobimo točke za razvrščanje panog (100 registriranih je pogoj, da panoga pridobi 1 točko).

 

 

Tags: registrirani
Nov 30, 2020

Datoteke za prenos

Komentarji

  POZOR: Članke lahko komentirajo samo registrirani uporabniki. Prijavite se lahko tukaj!