Seja UO in TTK 19.6.2019

Sestanek UO in TTK BZS dne sreda 19.6.2019 ob 18 uri, v Klub 300, Regentova 35, Ljubljana (ker je veliko predlogov o spremembah, pojasnilo, da je seja odprta za zainteresirane)

Dnevni red:

1. Slovenska liga

2. Državna prvenstva

3. Tekmovalni koledar

4. Datum za prijave za sezono 2019/20

5. Razno

Dva člana TTK sta podala svoj odstop. Zato skladno z 31. členom Statuta 

OBVEZNA STALNA DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA BZS
V okviru Upravnega odbora delujejo naslednja stalna delovna telesa:
− tekmovalno tehnična komisija, 5 članov (predsednik in 4 člani)
− registracijska komisija (3 člani).
Upravni odbor lahko hkrati z izvolitvijo predsednika opravi tudi izvolitev članov komisij, lahko pa izbor članov prepusti predsedniku delovnega telesa. Predlog za sestavo stalnih delovnih teles predložijo predsedniki delovnih teles upravnemu odboru v roku 14 dni po obvestilu o izvolitvi, ki jo opravi Upravni odbor. Upravni odbor potrdi sestavo komisije s sklepom o imenovanju.

se objavi poziv za predlog dveh novih članov in sicer za vodenje ženske lige in mladinske lige. Predloge pošljite do 18.6. na uo@bowlingzveza.si

 

Tags: dnevni, ttk, uo, zapisnik
Jun 07, 2019

Komentarji

  POZOR: Članke lahko komentirajo samo registrirani uporabniki. Prijavite se lahko tukaj!