Sklic redne letne skupščine 5.6.2019

Sklic redne letne skupščine BZS

Redna letna skupščina bo v sredo 5.6.2019 ob 18. uri v prostorih Klub 300, Regentova cesta 35, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Prisotnost in ugotovitev sklepčnosti
 3. Sprejem dnevnega reda  in izvolitev skupščinskih organov (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja)
 4. Finančno poročilo:
  1. Zaključni račun 2018
  2. Sezona 2018 – 2019 (do 31.5.2019)
  3. Finančni plan 2019
 5. Poročilo nadzornika
 6. Poročilo disciplinskega sodnika
 7. Sprejem »Pravilnika o nagradah funkcionarjev BZS«
 8. Mednarodna tekmovanja, udeležba Slovenije
 9. Program dela
 10. Razno

Glasovalno pravico imajo po trije delegati vsakega člana (kluba) BZS, zato prosim za udeležbo na skupščini. Člani, ki se ne morejo udeležiti zasedanja, lahko s pooblastilom prenesejo glasovalno pravico na drugega člana.

Prosim, da svojo udeležbo do petka 31.5.2019 potrdite na e-mail naslov: predsednik@bowlingzveza.si             

Morebitno dopolnitev dnevnega reda, lahko pošljete do srede 29.5.2019 na e-mail naslov: predsednik@bowlingzveza.si   

Sklic in pooblastilo sta v priloženih datotekah.

 

Tags: skupščina
Maj 07, 2019

Datoteke za prenos

Prikazujem 1 do 2 od 2 (strani: 1)

Komentarji

  POZOR: Članke lahko komentirajo samo registrirani uporabniki. Prijavite se lahko tukaj!