Sklic IZREDNE skupščine 15.5.2018

Sklic izredne skupščine BZS

Izredna skupščina bo v torek 15.5.2018 ob 17. uri v prostorih Klub 300, Regentova cesta 35, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev skupščinskih organov (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja)
  2. Prisotnost in ugotovitev sklepčnosti
  3. Obravnava pritožbe Stanka Črnčiča zoper sklep disciplinskega sodnika 22.2.2018
  4. Obravnava prijave Stanka Črnčiča z dne 14.3.2018 zoper predsednika Boruta Knavsa / objavitelja zaradi objave sklepa o prepovedi igranja za Stanka Črnčiča na spletnih straneh BZS

Obrazložitev k 4. točki:  Stanko Črnčič je prijavo zaradi objave podal zoper predsednika BZS / objavitelja. Predsednik BZS ni odgovoren za odrejanje objav sklepov disciplinskega sodnika na spletni strani, temveč  je to odgovornost disciplinskega sodnika samega. Prijavo Stanka Črnčiča je zato potrebno šteti kot prijavo zoper Disciplinskega sodnika Ljubišo Nedimovića. Ker pa disciplinski sodnik ne more odločati o prijavi zoper njega samega, je to konkretno prijavo primoran odstopiti v reševanje skupščini BZS.

Sklic, gradivo in pooblastila za Izredno skupščino so v spodnjih datotekah.

 

Apr 06, 2018

Datoteke za prenos

Komentarji

  POZOR: Članke lahko komentirajo samo registrirani uporabniki. Prijavite se lahko tukaj!